Home > Love Letters > Gugmang Bangis

Gugmang Bangis

“Ikatulo ug Katapusang Yugto”

GIDALI pagkuha si Merlinda sa iyang amahan gikan migakos kanako ug pugsanon’g mibira padulong ngadto sa ilang pinuy-anan Kuya Sonny. Grabing singgit ug hilak ni Merlinda tungod sa akong gidangatan. Dili niya buot unta nga biyaan ako nga naglunang sa kaugalingon’g kung dugo apan nagdumili ang kapanahunan niadto bunga sa KABANGIS SA GUGMA  para sa iyang anak.  Samtang nagbuy-od pa ako sa dalan niini, gitabangan dayon ako sa mabuot nga mga molopyo ug gidala ako ngadto sa tambalanan aron maluwas pa ang akong kinabuhi.
Kaluoy sa Ginoo Kuya, naluwas pa ako niadto sa bung-aw sa kamatayon. Maayo na lang nga dili intimano ang akong naangkon nga samad-pinusilan tungod kay naigo lamang ang kilid nga bahin sa akong lawas niini.

Igo na lamang ako sa pagbakho ug panghimaraut sa binuhatan sa iyang amahan kanako.  Nagmahay ako nganong gibuhat kadto ni Don Sebastian kanamong duha ni Merlinda.
Apan Kuya, midat-og ang kalibutan kanako sa dihang ang akong suod nga higala ang midali sa pagdalikyat ug nagpangurog kini sa pagpasabot kanako nga kinhanglan, magmakalmahon ako ug dili makurat sa usa ka hitabo nga iyang nasayran bahin ni Merlinda.  Mao, akong giingnan siya nga unsa ba diay kana nga hitabo ang buot isugilon kanako.

Human mitaho kanako ang akong suod nga higala, halos na lang akong ikamatay kini ug gusto na unta nako nga tapuson ang kalibutan niadto sa dihang akong nasayran nga nagpakamatay si Merlinda pinaagi sa iyang pag-ambak didto sa bung-aw nga dili halayo sa ilang panimalay.

Ako kadto gisinggit ug gidanguyngoy nganong nahitabo pa kadto sa akong hinigugma. Dako kaayo ang akong pagmahay sa akong kaugalingon nganong gipakatawo pa ako nga usa ka anak sa mosimos. Nganong miabot pa man ang panahon nga akong gikahibalag si Merlinda apan sa takulahaw, nahanaw siya gikan kanako. Buot na unta ako moambak ngadto sa gipakamatyan niya aron mag-unong kaming duha apan gipugngan ako sa akong mga gininikan nga dili pa ulahi ang tanan tungod kay aduna pay kahigayonan nga moabot gihapon kanako ang ikaduha ug katapusang pagbati sa akong kasingkasing.

Karon, nagpangidaron na ako ug 76 anyos ug aduna nay kaugalingong pamilya uban sa akong kapikas sa kinabuhi daw susama usab og hitsura ni Merlinda. Siya si Perla, maoy natingban ko sa ikaduhang pagbati sa akong dughan  uban sa among walo ka mga anak ug 38 na ka mga apo ingon man 15 na ka mga apo sa tuhod. Daghang salamat Kuya Sonny sa imong pagtagik ning akong kaagi sa gugma nga dili gayud nako hikalimtan bisan pa man sa kapid-an na ka mga katuigan ang nakalabay.

Imong magtatampo,
Godofredo

Advertisements
Categories: Love Letters
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: