Home > Kahimsog ug paglawas > Para sa kalalakin-an : Leafy Green Vegetables

Para sa kalalakin-an : Leafy Green Vegetables

ANG spinach, collard greens, kale  ug ubang leafy green vegetables tugob kaayo sa lutein ug zeaxanthin nga makabenepisyo sa mga mata ug sa prostate.
Sumala sa mga eksperto ang lutein ug zeaxanthin, mga matang sa nutrina nga pambatok sa cataracts ug ‘age-related mascular degeneration’,  usa ka grabing sakit sa            mata nga makahalap sa panan-aw.

Maayo sab sa kalalakin-an ang baked potatoes.  Makakurat ang katas sa vitamin C nga anaa sa baked potatoes.
Ang vitamin C, sumala sa mga esparto, epektibo kaayong antioxidant batok sa free radicals sa lawas sa tawo.
Ang free radicals nga normal byproducts sa atoang metabolism,  makadaut kaayo sa lawas.

Niana nga situwasyon, ang free radicals ma-link na dayon sa pagkamugna sa cancer, sakit sa kasingkasing ug arthritis.
Ang ubang tinubdan sa vitamin C mao ang green peppers, kiwi ug citrus.
Ugma, atong hisgotan ang itlog.

Advertisements
Categories: Kahimsog ug paglawas
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: