Home > Love Letters > First Love Never Die

First Love Never Die

“Ikaduhang Yugto”
Usa ka adlaw niana, nanuroy kami ngadto sa usa ka plaza ug among giplano alang sa umalabot namong kapalaran sa panahon nga magkadayon kami sa usag usa. Akong gipasabot kang Gina nga magtiwas gayud kami sa among pagtuon aron adunay among hayag nga kaugmaon kung itugot ang among kasingkasing nga mahiusa ngadto sa salag sa kaminyuon.

Nangligid pa ang dugang panahon, anaa na kami sa ikatulong ang-ang sa kolihiyo. Misamot ka close ang among relasyon diin matod pa ni Gina nga dili gayud daw ako angay nga mabalaka sa among relasyon tungod kay nagbilin siya nga faithful sa among gugma.

Midason usab ako nga siya dili usab angay mahadlok sa bug-os namong pagbati kay dili gayud nako siya talikdan bisan pa man unsay dangatan tali kanamong duha. Nagginaksanay kami niadtong tungora ug among gisaad nga bisan hampason pa kami sa makusog nga balod,  magpabilin gayud kami sa among mga saad ug panumpa.

Miabot ang tulo ka bulan gikan niadto, adunay tawo nga mikaritil sa pagtaho ngadto kanako kay adlaw Dominggo man kadto diin wala kami klasi…nagpangurog ang maong tawo sa pagsaysay kanako nga matod pa si Gina ang nabanggaan kini sa naghaguros nga sakyanan samtang  mitabok siya sa dalan niini.

Dali akong misutoy padulong ngadto sa tambalan nga maoy gidad-an ni Gina ug paghidangat nako, akong nakita na lang siya nga gi-oxygene kini. Ang mga ginikanan ni Gina uban sa iyang mga igsuon ingon man kanako ang nangaliya sa kahitas-an nga malugwayan pa unta ang iyang kinabuhi.

Igo na lamang kami sa pagpatulo sa among mga luha sa gidangatan niya. Dihadiha nangurog ako sa tumang kahadlok ug wala ako makasabot sa akong gibati niadto kung unsa ang angay kung buhaton. Mao nahuhunaan nako sa pagduol ang manambal ug ako siyang gisultihan nga iyang luwason si Gina kutob sa iyang mahimo. Mitulo ang dugang mga luha nako ug misugilon ngadto sa kahitas-an nga dili unta mawala kanako ang akong gimahal sa tibuok kung kinabuhi. (Atangi ang ikatulo ug katapusang yugto niini).

Advertisements
Categories: Love Letters
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: