Home > Dear Kuya Sonny > Ang bana kung textmate nga balo labihan ka galanti

Ang bana kung textmate nga balo labihan ka galanti

“Ikatulong Yugto”
DANGTAN sa usa ka simana gikan niadto, gitawagan ako ni Raul nga iya akung ipabisita sa dakbayan sa Iligan gumikan kay gimingaw na daw siya kanako. Iya akong gipadad-an sa money gram niini aron aduna akoy pang-allowance.

Milarga dayon ako padulong ngadto sa Iligan kay buot na baya usab ako makakita niya kay na mis nako siya. Paghidangat nako sa Iligan, atua na siya naghulat sa balay pahulayanan ug igo na lang ako niyang gihatagan sa room number niadto. Medyo nakasabot na ako sa iyang gusto ug tataw kaayo nga makig-ulbo siya nako. Ako kay dugay na baya nga wala na nianang butanga mao gihapon usab ang akong gibati ngadto kaniya.

Pag-abot nako sa maong mabugnaw nga dapit. Humana naka-shower si Raul. Samtang ako usab tungod kay abog ang palibot sa biyahe, nagshower gilayon ko. Wala pa gani ko mahuman niini, na ada naunsa ba siya nga gikupogan man dayon ko…morag manok siya nga texas diin giayo gayud niya ako sa paglabok gikan sa CR paingon ngadto sa kwarto. Misukarap gud ko sa kaluya niadto.

Human niana, nagpa-order mi sa roomboy alang sa among paniudto. Samtang kamulo kami sa pagpangaon, miingon si Raul nga andam siya magpakasal kanako tungod ug alang lamang sa among gugma. Mao, ako siyang giingnan nga dawaton nako ang iyang laraw sa pakigminyo kanako tungod kay nahigugma man usab ako kaniya.

Human nga nagkasinabot na kami sa maong plano sa among kaminyuon. Wala madugay nagbansin mi ug iya akong gipaulbohan na usab. Misokol sab ko kay bulalo baya ang among gisud-an niadto diin nakahatag kanako sa dakong resistensya niadto. Balosan pa nako siyag DABO2X, da lagi sukamod lagi ang balo morag naigo sa mga kumo ni Lady Boxer Ana Julaton.

Usa ka simana gayud ako nga nakabakasyon sa Iligan niadtong panahuna ug grabing ULBO2X ang nahitabo niana halos ka pila sa matag adlaw. Mao mipauli una ako sa Dipolog kay kung mag-stay ako’g dugay niadto basin mahutdan ako og igong kusog tungod kay grabi ka agresibo si Raul. (May sumpay pa ugma).

Advertisements
Categories: Dear Kuya Sonny
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: