Home > Kahimsog ug paglawas > Kamoteng kahoy makatambal

Kamoteng kahoy makatambal

Ang Kamoteng kahoy maoy kumon nga pangalan sa atong nasud ilabina dinhi sa Mindanao kon sa englis gitawag kini og Cassava o Tapioca plant u gang iyang scientific name mao ang  Jatropha manihot Linn.
Ang kabtangan niining kamoteng kahoy sama sa iyang gamut gikunsiderar nga appetizer, aperient, vulnerary, tonic. Samtang na-ila kini nga dunay pagka pait ug tam-is, ang pa-it mabaskugon ug itanum kini para himuon nga tayubong diin ang gamut adunay sulod nga hydrocyanic acid nga gikunderar isip makahilo apan hinayun kini sa pagtiti pinaagi s aka-init.

Samtang ang tam-is nga kamoteng kahoy dili anagayan himuon nga tayubong ug mohatag hinuon kini kaayuhan ug dili makahilo.
Unsay kagamitan diha sa pagpanambal, ang dahon magamit diha sa tipdas, small pox, chicken pox, and/or skin rashes. Ang duga niini magamit sa dunay sakit nga ulcers, puwede usab ang dahon nga makapa kondisyon sa mata.

Ang panit o upak sa kamoteng kahoy puwede magamit sa dunay sakit nga rheumatism diin itaklap lang ang panit niini ngadto sa imong sakit nga reyuma sa dili pa matulog sa kagabhi-on.

Advertisements
Categories: Kahimsog ug paglawas
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: