Home > Uncategorized > Komusta na, kaya pa ba? by. Alex Podador

Komusta na, kaya pa ba? by. Alex Podador

Ning kalibutan nga atong gipuy-an nga halos wala nay panahon sa pagpahulay o pag-relax  ug paghunahuna, kung asa na ang atong naabtan sa pagpaningkamot… KAYA MO PA BA?
Amahan o inahan; may kapikas sa kinabuhi ug mga anak; trabaho nga maayo’g sweldo; loans/utang nga gabayran; tuition ug balon sa mga anak; bulanang bayronon sa kuryente ug tubig; may nagsakit pa sa pamilya… KOMUSTA KA NA?
Ulitawo o dalaga ka nga may nindot nga trabaho ug sweldo; may relasyon,  apan dili ka segurado kung siya imong pakaslan; “happy go lucky ka”.  Sa kadako sa imong sweldo, wala kay natigum ug wala ka nasayod, kung kanus-a ka magpabilin sa imong situwasyon…  KOMUSTA KA NA?
Kung mag-survey karon og kinsa nga tawo ang dili bati-on og “stress” pagka-gabii gikan sa tibuok adlaw nga trabaho, sigurado ako nga wala gyuy tawo’ng dili makasinati og kakapoy sa iyang pag-uli sa balay.
Dugangan pa gyud kung sa pag-abot, tagbuon ka og laing problema. Imbes naa moabi-abi ka pa unta sa imong pamilya, pili-on  mo nga matulog na lang. Ug bisan sa imong pagkatulog halos gabangunguton ka kay dili ka papahulayon sa imong mga problema.
Niining maong situwasyon ug uban pa nga ikaw lang ug ang Ginoo ang nasayod, naka-ingon ka ba sa imong kaugalingon nga “time-pa una, asa man ko dad-on aning akong kahimtang karon?”
Sultihan ko ikaw nga ang gusto sa imong kaaway nga mao ang yawa, mamatay ka’g sayo  nga pildiro ug alaut (John 10:10), apan ang giplano sa Dios kanimo mao ang maayong kinabuhi. Madagaya-ong kinabuhi (Jeremiah 29:11).
Asa nimo gustong magpuyo, sa gusto sa yawa o sa plano sa Ginoo?
Kung  gakahuman kanunay ang imong adlaw uban sa lainlaing stress (emotional, physical, mental ug espirituwal), ingnon ko ikaw nga adunay tambal niana nga dili  mapalit sa bisan asang hospital o botika, apan anaa mabasa sa BIBLIYA.
Nag-ingon si Jesus sa Mateo 11:28 nga, “Umari kamong tanan nga gipangkapoy ug gipangbudlayan kay papahulayon ko kamo”
Pagkanindot paminawon nga pulong ra man diay nga nagdala’g  gahum ang atong gikinahanglan aron makabaton kita og kapahulayan.
Sulayi kini uban sa pagtoo kay sigurado ako nga balikbalikan mo ang Pulong sa Ginoo. e-mail: carfindercdo@yahoo.com ug fb : alex.podador@facebook.com

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: