Home > Kahimsog ug paglawas > Colon Cancer

Colon Cancer

(Ika-unom nga bahin)ADUNAY duha ka komon nga polyps nga anaa sa large intestine, sama sa hyperplastic polyps ug adenomas o adenomatous polyps.
Kadaghanan sa hyperplastic polyps, gagmay ug left-sided.  Dili kini piligro.     Apan adunay dagkong hyperplastic polyps, ilabi na ang anaa sa toong bahin sa colon nga kinahanglang tangtangon kay piligro.

Benign ang adenomas o adenomatous polyps, apan kung pasagdan mamahimong colon cancer.

Bisag ang kadaghanang colorectal polyps dili mamahimong cancer, dili angay kalimtan nga ang tanang colon ug rectal cancers magsugod  sa benign polyps, sumala sa mga aksperto sa cancer.

Kini nga kasayoran gisabwag sa American Cancer Society ug  nakutlo sa Rowjoe S. Felicilda Memorial Cancer Information Project, Cagayan de Oro City. (bigcalert@yahoo.com)

Advertisements
Categories: Kahimsog ug paglawas
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: