Home > Kahimsog ug paglawas > Kamias mahimong itambal sa nga sakit

Kamias mahimong itambal sa nga sakit

ANG Kamias o Iba nga maoy kumon nga itawag sa atong nasud sama sa ubang mga pinulongan nga Ibag (Mbo.), Kalamias (Tag.), Kalingiwa (Bis.), Ibe (Yak.), Kiling-iba (Bik.), Bilimibi (India), Bilimbi tree (Engl.), Huang gua shu (Chin.).
Ang Kamias o Iba, daghan kini gidala para makamtambal sigun sa pagtuon sa mga eksperto diha sa medisina sama niining mosunod;

Hypoglycemic / Hypotriglyceridemic / Anti-Atherogenic / Anti-Lipid Peroxidative, Antioxidant / Antimicrobial Activities,

Phytochemicals / Antimicrobial, Anti-diabetic, Anti-bacterial ug Anti-Hyperlipidemic.

Diha sa sakit sa Skin diseases ug ilabina sa allergies, imong dugmokon ang iba dayon ipahaid kadtong sunay mga sakit sa panit. Ug ang duga o juice sa Iba magamit isip eye drops ilabina kadtong gi-lamis.

Sama usab ngadto sa dunay sakit nga rheumatic imong dugdukon o pusaon og maayo ang dahon dayon imong ihaplas ngadto sa apektong bahin sa imong tiil o kamot nga dunay sakit nga reyuma.

Advertisements
Categories: Kahimsog ug paglawas
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: