Home > Dear Kuya Sonny > Panimalos sa bana nga walay puangod!

Panimalos sa bana nga walay puangod!

“Ika-upat nga Yugto”

MIDANGOYGOY ako niadto Kuya Sonny sa dihang nakabsan na sa kinabuhi ang akong “special child” human sa 3 ka adlaw nga gihilantan siya.
Dili nako masabot ang akong kaugalingon niadto kung unsa ang akong pagabuhaton. Morag gitabunan ako sa langit ug dili ako makadawat Kuya Sonny sa gidangatan sa bata.
Misinggit ako sa kapunawpunawan sa pagpangayo og tabang apan wala nay mahimo ang tanan tungod kay mitaliwan na kanako si baby.
Imbis hapit na siya magduha ka tuig niadtong nakalabay’ng bulan sa Agosto apan dili na mahibalik siya kanako.
Labihan kasakit ang akong nahiaguman ug midugang pa ako sa pagsinggit nga kalooy sa akong anak nga dili nako siya makauban hangtod sa kahangturan.
Human nalubong ang akong anak, nagpabilin pa gihapon ang kasakit sa akong galamhan. Halos dili ako ganahan molihok sa among panimalay.
Wala ako sa igong hunahuna ug dili ako ganahan mokaon niadto bisan gani sa pagpakig estorya sa mga tawo. Labaw na ni pangit, dili ako ganado sa pakig-atubang kaniya kay daw nawad-an na ako sa pag-asa sa akong kinabuhi.
Milabay ang pipila ka mga bulan gikan niadto, mibalik ako sa trabaho aron akong ibuhos ang pagbuhi sa akong mga anak.
Ang tanan nakong konsentrasyon mao ang pag-atiman sa akong pamilya. Makatulo ang akong mga luha Kuya bisan pa man nga anaa ako sa trabaho sa dihang mahinumduman nako si baby.
Pag-uli nako sa balay gikan sa akong trabaho, mag-asikaso dayon ako para sa mga bata. Pagkabuntag niana, mag-asikaso na sab para sa among pamahaw aron makadalikyat na usab ako sa trabahuan.
Nianang bahina Kuya, wala na sa akong panumduman si pangit kay dili na ako buot nga makasinati pa ako sa kapintas sa akong nahiaguman. Usa ka pait nga kinabuhi nga dili gayud masabot.
Usa ka adlaw niana, nakahukom ako nga makigkita kang pangit aron among estoryahahan may kalabutan sa among relasyon. Usa ka ugnayan tali kanamong duha nga nawad-an na ako sa paglantaw pa diha kaniya.
Nakatuaw ako nga angayan na kining putlon aron maangkon na nako ang tiunay nga pag-atiman para sa akong mga anak kinsa nagkinahanglan sa akong attention ngadto kanila.
Gipul-an na ako sa akong pakigrelasyon kaniya. Aron matapos ang tanan maayo pa usab nga taposon namo ang among relasyon. (May sumpay pa ugma).

Advertisements
Categories: Dear Kuya Sonny
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: