AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)
Sa mga nanglabay nga mga semana wala mo mahatagan og oras ang imong mga hinigugma tungod sa imong ka bisi busa angayan nga mangayo ka kanila sa ilang pagsabot ug pasensiya.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)
Kung anaa ka sa lugar sa ubang tawo maayo nga bantayan mo ang imong ipangsulti kay basin og maka-estorya ka og dili maayo sa imong isig ka tawo nga maoy hinungdan sa dakong gubot sa imong kinabuhi.

ARIES (Marso 21-Abril 19)
Tungod sa imong pagka gastador mamahimong mabutang ka sa sitwasyon nga alanganin, huna-hunaa nga ang adlaw dili lang taman karon.Mentras sayo pa gastoha ang imong salapi sa ensaktong gastohanan para wala kay mahayan ugma damlag.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)
Ang pagkamaulawon dili parte sa imong pagkatawo busa ayaw tago-i ang tinood mong batasan kay usa kini ka butang nga mamahimo mong dalan ngadto sa pakighigala sa uban kay ikaw usa ka maayong tawo.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20)
Una ka mohusga sa binuhatan sa uban, siguroha  nga aduna kini kamatuoran. Kung maminaw ka lang sa tsismis sa ubang tawo basin ikaw pa hinoon ang mabutang sa alanganin. Ang tsismis usahay makadaut sa dungog.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22)
Karong tapos sa semana ayaw paghulat sa usa ka linalang nga maoy mouna og lihok sa pagduol kanimo. Duola siya og pagbuhat og usa ka hisgutanan aron siya malingaw, dili na angay nga maulaw ka pa kay siya gahulat ra usab nimo.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)
Aduna kay tsansa nga maila-ila ang maanyag o ambungan nga binuhat, ug kon dili lang sa imong lugar. Sulayi ang pagduaw sa laing dapit aron makita mo ang tawo nga tiunay nga magmahal kanimo.

VIRGO (Agosto 23-Septiyembre 22)
Ayaw pagpa impluwensya sa mga tawo nga moguba lamang sa imong maayong gawi, angay nimong sundon ang sa imong paminaw maayo ug buhata ang ensakto kay kini alang lamang kanimo.

LIBRA (Septiyembre 23-Oktobre 22)
Ikaw nagpabilin sa paghatag og bili bisan sa masakit mong kagahapon ug karon ang panahon sa paghikalimot sa mapait mong kagahapon. Lisod man ang pagbawi sa mga niagi na sa imong kinabuhi apan aduna pay labaw ana nga umalabot.
SCORPIO (Oktobre 23-Nobiyembre 21)
Kung ang gugma maayo, imo kining mabati diha sa imong dughan ug dili sa ulo. Pareson mong duha apan kung anaay usa kaninyo nga magbinuang walay ayo ang inyong pagka pareson kay dili gayud kamo magdugay.

SAGITTARIUS (Nobiyembre 22-Disyembre 21)
Usa lamang ang naa imong huna-huna karon ug kini mao ang imong hinigugma. Nagatuyok ang imong kinabuhi sa iya sa tanang panahon apan dili maayo nga pagpalabi kay usahay gatoo ka nga perpekto na apan aduna pa diay gapahipi sa daplin nga problema.
CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)
Kung adunay tawo nga wala nagseryoso sa imong gugma, ayaw tugoti ang imong kaugalingon nga mahulog kaniya ang tanan mong pagbati kay ikaw ra gihapon ang masakitan sa kinaulahian. Hulata ang usa ka linalang nga maoy mopalipay sa subo mong kasing-kasing.

Advertisements
Categories: Horoscope
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: