TILIMAD-ON:kuya Sonny, aduna bay mensahi kung ang kutsara or tinidor samtang nagkaon ka, kalit kini mahulog gikan sa lamisa? Ako kAining gipangutana kay adunay nagtuo niini ug aduna usab dili motuo. Pasabta akong niini Kuya. Frm: 771

KATIN-AWAN:Usa kini ka superstitious belief kanatong mga Filipino sukad pa kaniadto. Sagad moingon dayon nga adunay bisita’ng babaye kung ang kutsara matagak ug lalaki usab kung ang tinidor maoy mahulog. Husto ka nga daghan ang motuo niini ug adunay dili usab mo-believe. Ang laing kanasuran, dili gayud motuo niini ilabi na sa mga scientists labaw nga makakatawa niana. Ang matag butang kung anaa kini sa dapit nga dilikado syempre adunay tendency nga mahulog bisan pa imo kining gihawiran. Ang plato, kutsara ug tinidor dali ra kana matagak kay anaa man nahimutang daplin sa lamisa. Sa dihang mabikil kini sa imong mga tudlo, mokalit kini og tuarok ngadto sa ubos. Walay, kamaturan kana nga bisita ang buot ipatilimad-on niana.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: