AQUARIUS (Enero 20-Pebrero 18)

Dili matingala nga mabalikan mo diay og tambag ang mga tawo nga human mo na matambagi. Gusto nimo nga tarungan ang kinabuhi sa uban apan maayo nga tabangan mo usab ang imong kaugalingon ug ipabati kanila nga ang pag-usab o mga kausaban dili gayud kalikayan.

PISCES (Pebrero 19-Marso 20)


Hunahuna-a sa makadaghan sa dili nimo pagdawat sa usa ka imbetasyon kay basin mao na kana ang imong higayon aron molambo ang imong karera sa trabaho o ba kaha moabot ang dakong swerte sa imong kinabuhi.

ARIES (Marso 21-Abril 19)


Kung aduna ka nay hinigugma maayo nga ampingan mo kini aron magpadayon ang inyong maayong relasyon sa matag usa. Dili maayo alang kanimo makig-lalis uban sa hinigugma.

TAURUS (Abril 20-Mayo 20)


Maayo nga apilon mo ang imong mga amigo diha sa imong mga plano ilabina kung mahitungod sa negosyo ug maayo nga kanunay mo silang maka-estorya aron walay malimtan nga mga detalye.

GEMINI (Mayo 21-Hunyo 20)


Pagbantay sa pagagamiton mong pulogn diha sa pagpahibalo sa uban kabahin sa mga problema aron ka mahalikay sa usa ka dakong problema.

CANCER (Hunyo 21-Hulyo 22)


Hayahay kung isalig mo ang tanan ngadto sa uban apan kini dili maayo nga taras. Ang labing maayo mao nga ikaw mismo ang molihok alang sa imong kaugalingon. Ayaw damgoha ang dili nimo gusto nga mahitabo sa imong kaugalingon.

LEO (Hulyo 23-Agosto 22)


Gamita ang imong kwarta ug gastohi og igong panahon nga mausab mo ang imong personalidad aron ikaw ilang madiparahan. Mahimong dili ka higala sa tanan apan kini maka-ayo kanimo.

VIRGO (Agosto 23-Septiyembre 22)


Mahimong dili mo pa mabatian ang mga gibuhat nimo karong semahana apan dili maayo nga magmasulob-on tungod kay moabot ra ang tanang bunga sa imong mga pagpaningkamot.

LIBRA (Septiyembre 23-Oktobre 22)


Dili nimo batasan ang pagdawat sa mga kausaban apan kini nga mga kausaban pabor alang kanimo.

SCORPIO (Oktobre 23-Nobiyembre 21)


Kalipay nimo ang pagtabang ngadto sa nagkinahanglan apan dili maayo nga mohatag ka sa tambag ilabina kung kini mahitungod sa kuwarta kay basin og kini lainon pagsabot.

SAGITTARIUS (Nobiyembre 22-Disyembre 21)


Dili maayo nga pagpalabi ka og gasto. Ang imong kuwarta nga anaa sa bangko makahatag kanimo og dugang kasiguruhan busa angay nga imo kining bantayan ug ampingan.

CAPRICORN (Disyembre 22-Enero 19)


Taas ang pagtan-aw kanimo sa uban dili tungod sa imong pangidaron ug mga kasinati-an apan tungod sa imong maayong binuhatan. Maayo nga mag pokus ka sa imong trabaho kay ang imong agbulakbol mamahimong maoy mohatag kanimo og dakong problema.

Advertisements
Categories: Daily Horoscope
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: