Home > Opinyon > Ang Mapasalamaton nga Kasingkasing

Ang Mapasalamaton nga Kasingkasing

ANG kalibutan gipuno sa Ginoo ug mga maayong butang, busa kita angay magmalipayon bisan unsa ang atong kahimtang.
Nag-istorya mi sa akong amigo. Giingnan nako siya nga kung maglingi-lingi siya, makita niya nga gipalibotan siya ug mga butang nga nagdala ug kalipay. Nitubag siya: “Huh? Naglingi-lingi ko sa akong palibot ug ang akong nakita ang among hugaw nga tugkaran nga napuno sa basura. Nilingi ko sa unahan ug ang akong nakita ang dagway sa among silingan nga nagmug-ot lang.”
Aguy! Ang iyang nakita nagpahiwatig nga panahon na nga manglimpyo siya sa iyang palibot! Oras na nga undangan ang pagkatapulan, ug atimanon nato ang atong mga trabahu-onon.
Bahin sa silingan nga nagmug-ot, dapat ta makig angay sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Kung duna man ugaling kitay wala pagsinabtanay, oras na nga magpasaylo-ay. Tingali utangan ka, pwes bayari na imong utang!
Usahay ang kalipay nga angay unta nato matagamtam mababagan kung duna tay binuhatan nga dili insakto, o kung duna tay angay buhaton nga wala nato buhata. Walay kalipay ang palaaway. Ang tawo nga tapulan walay kadaugan.
Gilibutan kita ug mga nindot nga butang, pero ang atong gakakita ang dautan lang. Sa napulo ka maayong panghitabo sa atong kinbuhi, naa lang isa nga dili maayo, maminghoy na ta, magmasolub-on na. Moingon na dayon ta nga kaluoy ko ba, gidaug-daug ko sa kapalaran. Nalimtan na nato ang siyam ka nindot nga gasa nga nadawat nato. Ang atong gitutokan ang dautan ra.
Ang usa ka butang nga makahatag kanato ug kalipay mao ang pagbaton ug mapasalamaton nga kasingkasing.
Ang tawo nga mapasalamaton, mapahi-ubsanon. Nasabtan niya ang iyang pagka ubos, ang iyang kawad-on.
Kung duna man ugaling siyay madawatan nga kaayuhan, bisan unsa ka gamay, malipayon siya.
Nasayod siya nga dili siya takos nga modawat niini nga gasa, apan gipili siya sa Ginoo nga maoy magrasyahan. Nasabtan niya nga usa kini ka espesyal nga pribilihiyo. Walay reklamo nga madungog gikan kaniya kung ang gihatag dili insakto sa iyang gusto. Mapasalamaton siya kay gihatagan pa siya sa Ginoo. Taliwala sa iyang pagka uyamot, nadumduman pa siya sa Ginoo ug gipahiyuman.
Kung buot huna-hunaon, unsa ra man ta? Kining atong lawas, human sa hamubo nga panahon, paingon ra sa ilawom sa yuta, pagkaun sa ulod. Unsa may atong angay ireklamo kung dili mahatag ang atong gusto?
Kung lig-on ang atong pagtoo sa Ginoo, mapasalamaton kita sa bisan unsa nga moabot sa atong kinabuhi. Nasayod kita nga kini tanan gikan sa atong mapinangga-on nga Amahan, ug puro kaayuhan ang Iyang katuyu-an. Busa ang kasingkasing nga mapasalamaton, kanunay gyud malipayon!

Advertisements
Categories: Opinyon
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: