Home > Horoscope > Horoscope

Horoscope

Aquarius (Enero 20-Pebrero 18)
Bisan og ikaw dili kaayo makihalubilo sa uban, sila usa gihapon ka maayong higala kanimo ug mas maayong aduna kay daghang higala.

Pisces (Pebrero 19-Marso 20)
Kung anaa ka ga trabaho sa usa ka kumpanya naay purohan nga makadawat ka og promosyon, ug kung ikaw ga aplay pa og trabaho madawat ka sa imong gi aplayan.

Aries (Marso 21-Abril 19)
Imong mabati ang tinu-oray nga gugma kung ang tawong nagmahal kanimo kanunay ka gihunahuna busa dili na angay nga magpaduol ka pa kaniya aron lang mapansin.

Taurus (Marso 21-Abril 19)
Ang tawo o bisan ang kompyuter usahay masayop, apan ang importante nga doblehon mo ang pagbalik og lantaw sa imong nahuman nang trabaho kay basin matingala ka na lang nga naa diay kini sayop.

Gemini (Abril 20-Mayo 20)
Kung negosyo ang imong nahunahunaan karon mas maayo nga walay personal nga kadug-ol, tratoha og patas ang imong mga trabahante ayaw paghatag og espesyal nga pagtrato kay kini mamahimong makadaut sa negosyo.

Cancer (Hunyo 21-Hulyo 22)
Ang kinabuhi dili pirming nakapabor sa imo, usahay aduna kay mga gusto nga dili gayud ma imo busa angay mong mahibaw-an nga usahay naa kita damgo nga walay kasiguruhan nga ma tinood.

Leo (Hulyo 23-Agosto 22)
Kinahanglan mong ambitan ang imong higala sa imong kahibalo kay kini makatabang usab kanila, apan pagbantay usab kay anaay usa ka tawo nga mo-traidor kanimo.

Virgo (Agosto 23-Septiyembre 22)
Ayaw dali-dalia ang pagsulti sa imong gugma sa usa ka binuhat kay makahatag kini kanimo og kapakyasan, daghan ka pa og panahon busa lingawa sa imong kaugalingon uban niya.

Libra (Septiyembre 23-Oktobre 22)
Kung ikaw adunay importanting butang nga angay pagahisgutan kinahanglan nga kini pagahisgutan sa saktong lugar, likayi ang mga tawong mahilig sa tsismis karong panahona kay kini makahatag kanimo og sakit sa ulo.

Scorpio (Oktobre 23-Nobiyembre 21)
Kung naa ma’y tawo nga mas ekspirinsyado kaysa nimo paminawa ang iyang mga tambag apan angay gihapon nga ikaw ang mag desisyon sa butang nga sa imong paminaw maayo.

Sagittarius (Nobiyembre 22-Disyembre 21)
Tanang butang sa kalibutan adunay kagawasan, kung ikaw nabuhi sa usa ka kagahapon panahon mo na kini nga maghuna-huna sa imong kaugmaon. Angay mo nang kalimtan ang kasakit sa imong kagahapon aron ka makapadayon sa unahan.

Capricorn (Disyembre 22-Enero 19)
Wala mo damha ang usa ka butang nga moabot kanimo, kung ikaw magkugi makahatag kini kanimo og dakong kalamboan sa imong kaugalingon. Ipatigbabaw ang imong kaayo kay kini ang makahatag kanimo og kalipay.

Advertisements
Categories: Horoscope
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: