Home > Kahimsog ug paglawas > Pagpatambal sa Cancer

Pagpatambal sa Cancer

ANG pagtambal sa cancer magaagad sa ‘stage’ sa maong sakit ug sa kahimtang sa panglawas ug edad sa pasyente.
I-describe sa doctor ang mga matang sa pagtambal nga mapili-an sa pasyente ug iyang tuki-on ang posibleng mga resulta.
Ang doctor ug pasyente maoy mogama sa plano sa pagtambal (treatment plan) nga mohaum sa panginahanglan sa pasyente.
Ang pasyente makasukna sa doctor ning mosunod nga mga pangutana :
• Unsa ang ‘stage’ sa cancer? Mikatay na ba ang cancer? Asang bahina sa lawas mikatay?
• Unsay mapili-an nga mga paagi sa pagtambal? Unsay angay kanako nga paagi? Magkinahanglan ba ako’g subra sa usa ka matang sa tambal?
• Unsay mga benepisyo sa matag matang sa tambal? Makaayo ba gayod o maka-control sa akong sakit? (Gikan sa U.S. National Institutes of Health, National Cancer Institute, http://www.cancer.gov. Gihubad ug gipakaylap sa RSF-MCIP, bigcalert@yahoo.com)

Advertisements
Categories: Kahimsog ug paglawas
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: