Home > Herbal Tips > Sagbot nga tanum maayo itambal sa mga sakit

Sagbot nga tanum maayo itambal sa mga sakit

Ulasiman-kalat  o Daniri maayo itambal kadtong adunay balati-an sa lawas, gitawag kini sa English ug Snake-needle grass samtang ang iyang scientific name mao ang Hedyotis diffusa.
Kini nga tanum giila isip alternatibong tambal sama sa antibacterial, antidote, analgesic, antiinflammatory, antitumor, diuretic, febrifuge ug sedative. Ug sigun sa pagtuon dunay chemical niini sama sa anthraquinones, terpenoids, flavonoids, steroid alchols, alkanes, organic acids, polysaccharides, coumarin  ug alkaloids.
Sa bisan unsang sakit nga dunay hubag-hubag sama sa tonsillitis, laryngitis, ug appendicitis mogamit ug oga nga dahon ug lawas 30 ngadto sa 60 gramos lang o lab-as nga dahon ug lawas niini 120 ngadto sa 140 gramos imong pabukalan dayon imong imnum ka duha matag adlaw. Ug magamit sab kini sa sakit nga fevers, cough, asthma.
Didto sa China mao kini ang sarang gamiton nila sa pagtambal sa mga sakit sama sa hepatitis ug malignant tumors of the liver, lung ug stomach. Magamit sab sa sakit nga carbuncles, skin sores ug ulcerations, painful swollen throats, gynecologic infections, ug snake bites.

Advertisements
Categories: Herbal Tips
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: