Home > Balitang espesyal > The Human Octopus

The Human Octopus

INYONG Makita diha sa hulagya bisan ug dunay kala-inan sa panglawas ang bata nga babaye  apan nagmalipayon kini uban sa iyang inahan nga si Lakshmi Tatma. Kini nga bata duyog sa iyang pagkahimugso sa kalibutan duna nay upat ang tiil ug upat sab ang iyang bukton.
Ang mga doktor didto sa nasud sa India nahikurat sa dihang ilang nakita ang bata nga natawo morag kugita nga gi-nganla kini’g “Human octopus” didto sa India. Hinuon ang maong bata nga babaye ana-a sa himsog nga panglawas hangtud karong panahuna. Pagka dili gayud basta0basta kini nga balita.

Advertisements
Categories: Balitang espesyal
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: