Home > Horoscope > Horoscope

Horoscope

Aquarius (Enero 20-Pebrero 18)
Ang gugma igo na aron ang imong pagpakigrelasyon mas molambo ug mas maayo nga aduna kamoy managsamang interes.

Pisces (Pebrero 19-Marso 20)
Maayo nga ikaw maoy mangulo sa inyong gi-trabahoan ug ayaw na paabota pa ang uban aron hapsay ang dagan sa inyong gimbuhaton.

Aries (Marso 21-Abril 19)
Pasagdi ang mga butang nga walay bili ug pag pukos sa mga butang nga maayo ug angayan nga hatagan mo sa imong panahon. Pagbantay sa mga mangingilad.

Taurus (Marso 21-Abril 19)
Maayo nga maminaw ka sa mga tambag sa uban aron makakuha ka og maayong mga giya kung unsay angayan nga buhaton.

Gemini (Abril 20-Mayo 20)
Alang sa wala pa maminyo, angayan nga mangita ka og pares nga makatabang kanimo ma-propesyunal man o personal.

Cancer (Hunyo 21-Hulyo 22)
Dili maayo para kanimo ang magpalabi og gasto. Angayan nga mangita ka og maayo ug seryosong trabaho.

Leo (Hulyo 23-Agosto 22)
Andama ang imong kaugalingon sa pagdawat sa mga ideya sa uban bisan pa man og dili nimo kini gusto nga madunggan.

Virgo (Agosto 23-Septiyembre 22)
Himoa ang sa tan-aw nimo maayo nga buhaton ug dili kung unsay gusto o gihunahuna sa uban. Angayan sab nga estoryahan ang tanang butang aron maklaro kini ug masulbad ang mga gagmay nga problema.

Libra (Septiyembre 23-Oktobre 22)
Karon maoy ensaktong panahon aron ka magnegosyo. I-pokus ang imong hunahuna sa mga butang nga mamahimo nimong ka-kuwartahan.

Scorpio (Oktobre 23-Nobiyembre 21)
Kung kabahin sa gugma, dili angayan nga mag ulaw-ulaw. Kung aduna kay nagustohan, paningkamot nga imo siyang ma-estorya.

Sagittarius (Nobiyembre 22-Disyembre 21)
Ang gugma ug kuwarta maoy imong prayoridad karon busa lihuk aron ikaw magmalampuson sa imong mga tinguha. Angay sab nga bantayan nimo ang imong badyet.

Capricorn (Disyembre 22-Enero 19)
Angaya nga mag-pokus sa imong mga gimbuhaton ug likayi ang pagbagdoy-bagdoy. Likayi ang mga butang nga makapahasol kanimo.

Advertisements
Categories: Horoscope
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: