Home > Katin-awan sa Tilimad-on > Katin-awan sa Tilimad-on

Katin-awan sa Tilimad-on

TILIMAD-ON:Kuya Sonny, Kung mokaon ta og santol tapos apilon nato sa pagtulon ang mga liso niini. Tinuod ba nga adunay tilimad-on niana nga motubo daw kini ilalom sa atung tiyan? Pasabta ako niini. Thanks daan Sondavz. Frm: 771

KATIN-AWAN:Dili kana tinuod ug bunga lamang sa pagpanghinadlok niana sa mga tawo ngadto sa mga bata aron dili apilon pagtulon ang liso niini. Ang gamot-hinungdan sa pagpanghinadlok kay makasakrepisyo man gud kini atol sa pagpagawas sa imong hugaw kung diin magping-it ang imong nawong ug apil mangluha ang mga mata nimo niini. Mao nahunahunaan sa katigulangan nga samtang mikaon ang bata og santol, hinadlokon nalang nga motubo ang liso sa ilalom sa tiyan aron dili apilon sa pagtulon.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: