Home > Opinyon > Labaw sa tanan: Buhat sa Gugma (Mateo 25:31-46)

Labaw sa tanan: Buhat sa Gugma (Mateo 25:31-46)

USO gihapon karon ang debate sa relihiyon. Ang matag sekta mosulti nga sila ang insakto. Ang matag sekta usab magpasiatab nga sila ra ang maluwas. Mao ba kini kabubut-on ni Kristo? Ang paghukom ug panghimaraot sa uban ug pagproklamar sa kaugalingon nga matarong? Dili gayud! Basaha ang atong ebanghelyo sumala pa ni Mateo kapitulo 25 versikulo 31 hangtud sa 46.
Si Kristo mao ang Hari sa mga hari. Ug ang pundasyon sa iyang gingharian mao ang gugma. Kining maong gingharian dili usa ka dapit o lugar kundili usa kini ka “moment”. Usa ka higayon, ug sitwasyon diin ang kabubut-on ni Kristo mao ang magtunhay – ang gugma. Busa importante alang niining gingharian ang pagtagad ug pag-alagad niadtong nagkinahanglan sa gugma. Kini usab ang basehan sa pag-angkon sa Gingharian ni Kristo.
Ang pundok o sekta ba ang basehan sa paghatag ni Kristo sa Gingharian ngadto sa mga tawo nga gibutang niya sa tuo ug gitawag niyag karnero? Dili. Ang pag-memorize ba sa bibliya? Dili. Ang pagsinggit ba ug pag-proklamar nga siya matarong ug labaw sa uban? Dili. Unsa man diay ang basehan sa paghatag ni Kristo sa Gingharian? Ang buhat sa gugma! Dili sekta. Dili pangalan. Dili kaliwat. Dili ang ihibalo. Dili gani bisan ang pagpadayag sa imong pagtoo. Dili doktrina. Dili kini ang mga basehan sa pagkahimong sakop sa Gingharian kundili ang buhat sa gugma: pagpakaon, pagpainom, pag-abi-abi, paghatag og biste, pagduaw ug uban pa.
Apan dili diha ra kutob ang mensahe sa ebanghelyo. Mangutana pa gayud kita: kinsa man ang akong buhatan sa buhat sa gugma? Tin-aw ang atong ebanghelyo nga dapat buhaton nato kini ngadto sa mga gigutom, giuhaw, dumuloong, hubo, nagmasakiton ug nabilanggo. Sa panahon ug katilingban ni Hesus kini sila gitawag nga “Anawim” nga ang buot ipasabot, “marginalized”. Sila kadtong anaa sa daplin nga bahin sa katilingban. Mga nahikalimtan, mga nahikawan, mga walay tingog, mga walay katungod, mga wala gihatagan og bili.
Busa aron mahimo kitang sakop sa gingharian ni Kristo buhaton ta kining mosunod:
1.    Dawata nga si Kristo mao ang hari sa imong kinabuhi. Isip hari sunda ang iyang kabubut-on.
2.    Timan-i nga ang kabubut-on sa Dios mao ang pagtunhay sa gugma. Dawata nga ang nagtunhay nga katilingban nakabsan na sa gugma.
3.    Ilha ang mga “anawim” sa atong panahon ug idugtong ang atong mga kinabuhi kanila kay ang tinuod nga sakop sa gingharian ni Kristo nagaalagad kanila.
Panalanginan unta kita sa Ginoo!

Advertisements
Categories: Opinyon
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: