Archive

Archive for the ‘Kahulugan sa Damgo’ Category

Kahulugan sa Damgo

DAMGO:Nagdamgo kog daghan nga mga ice. Unsay buot ipasabot niana Kuya Sonny. Thanks daan. Frm: 991
KAHULOGAN:Makaangko ka’g mga kabilinggan sa kinabuhi ug adunay mga yawan-on og hunahuna nga tawo nga modaut sa imong maayong binuhatan.
000 Read more…

Advertisements
Categories: Kahulugan sa Damgo

DAMGO:Nagdamgo ko’g mga lamok ug akong gipangdagpi dayon namatay. Unsay ipasabot niana Kuya Sonny. Thanks daan. Frm: 990
KAHULOGAN:Nagpasabot nga imong ma-overcome ang mga problema nimo ug dayon makaangkon ka og kalipay ingon man kaayohan.
000
DAMGO:Kuya Sondavz nagdamgo kog morgue dayon misulod ako niini kay adunay akoy gipangita nga patay. Unsay buot ipasabot niana. Thanks. Frm: 330
KAHULOGAN:Adunay madawat na lang nimo nga kasayoran kabahin sa kamatayon sa imong paryente o higala.
000
DAMGO:Nagdamgo ko’g perfume ug giayo daw nako kini og simhot. Unsay kahulogan niana Kuya Sondavz. Frm: 229
KAHULOGAN:Adunay moabot kanimo nga kalipayan ug kaayohan.
000
DAMGO:Hi Kuya Sondavz gud am and ilove you. Nagdamgo ko sa usa ka cellphone. Unsay meaning niana. Salamat. Frm: 002
KAHULOGAN:Adunay imong mahinagbo nga usa ka estranhero kinsa mo-harass ug mopakaulaw sa imong kalihukan.

Categories: Kahulugan sa Damgo