Home > Love Letters > Gugmang Bangis

Gugmang Bangis

“Ikaduhang Yugto”

WALA ako maka-agwanta sa akong pagbati ngadto kang Merlinda. Gipadad-an dayon nako siya sa usa ka love letter ug ako kining gipatunol sa ilang mochacha. Miabot nalang kuya ang usa ka simana, wala gayud siya mobalos sa akong sulat kaniya. Mao, misulat na sab ako’g utro niini apan mao gihapon, walay balos nga nahitabo.
Buot unta ako mamisita ngadto kang Merlinda apan grabi ka bangis ang iyang amahan nga si Don Sebastian daw dili gayud makaon sa iro ang iyang kina-iya. Mao wala ako nakabsan sa paglaum diha sa tinguha nga maangkon ko siya sa hingpit. Nagpadala na usab ako sa ikatulong sulat kay pamasin nga makaamgo ra si Merlinda.

Pagka-ugma niana, dako ang akong kalipay sa dihang nakadawat akog sulat-tubag gikan kaniya ug akong nabasahan ang iyang pagdawat sa ti-unay kung gugma diha kaniya. Dili masabot ang akong gibati niadtong panahuna ug nakatuaw ako nga maoy labing palaran nga binuhat sa among dapit tungod kay naangkon ko na gayud sa hingpit ang babaye nga maoy natingban sa akong kasingkasing.

Tungod kay managtrato na kami, nagkita dayon mi sa usa ka dakong bayle sa baryo. Akong gi-sweet music si Merlinda ug dili gayud nako siya buhi-an kay dili ako gusto nga maparisan pa siya sa laing mga buyog sa palibot.

Human sa maong bayle, akong gihatod dayon si Merlinda ngadto sa ilang panimalay apan wala nako damha nga giatangan kami sa iyang bangis nga amahan. Nakatilaw gayud akog daghang mga bun-og sa akong kalawasan gikan sa mga kamot sa iyang amahan tungod kay sila dakong supak kanako sa among relasyon ni Merlinda kay usa lamang ako ka mosimos.

Bisan pa nianang tanan, pagkasunod simana, nagpadayon pa gihapon ako sa paghatod kang Merlinda human sa usa ka bayle. Sa dihang nakuyog na kami padulong ngadto sa ilang panimalay, adunay makusog nga lanog sa buto sa pistola ug nabatyagan na lang nako nga naigo ang kilid nga bahin sa akong lawas ug natumba ako…gidali ako pagsapnay ni Merlinda ug nagpakitabang siya para sa akong kaluwasan. “Godie kaya pa nimo kana, ayaw akog biyae…tabang kamo! Tabangi ako nga madala si Godofredo sa tambalanan…tabang. Misinggit ug mitulo ang mga luha ni Merlinda niadtong higayuna ug kalit mitunga ang iyang amahan. “Ha! Mao kanang angay kanimo mosimos, kataas ba sa imong pangandoy nga nagpa-katakos man ikaw sa akong anak”! Usban pa unta ako sa pagpusil ni Don Sebastian niadto Kuya apan dali migakos si Merlinda kanako ug nagpakiluoy. “Papa ayaw, maluoy ka kaniya, ayaw”!!!

Advertisements
Categories: Love Letters
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: